Veranderingen huizenmarkt 2019

NHG-grens gaat omhoog
Wie een woning koopt, kan een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit kan tot een bepaald aankoopbedrag. In 2018 is deze grens € 265.000, in 2019 gaat de grens omhoog naar € 290.000. In 2019 kunt u dus een duurdere woning kopen met NHG. De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs van juni, juli en augustus en wordt afgerond op € 5.000 naar boven of beneden. De gemiddelde koopsom in juni was € 289.399, juli € 290.791 en augustus € 294.203. Hierdoor wordt de NHG-grens € 290.000. Wanneer er sprake is van energiebesparende maatregelen wordt de maximale hypotheek € € 307.400 (106% van de marktwaarde).

Hogere hypotheek mogelijk bij energiezuinig huis
Koopt u een nul-op-de-meterwoning of een woning met een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0 of lager? En is daarbij een zogeheten energieprestatiegarantie afgegeven voor minimaal tien jaar? Dan kunt u ook in 2019 € 25.000 extra lenen. Vanaf 1 januari 2019 komt de eis van een energieprestatiegarantie voor een woning met EPC van 0 of lager te vervallen; u kunt dan € 15.000 extra lenen.
Voor bovengenoemde mogelijkheden geldt de eis van een minimaal bruto gezinsinkomen van € 33.000. Het extra geleende bedrag wordt buiten de inkomenstoets gehouden.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek gaat omlaag
De komende jaren wordt de hypotheekrente afgebouwd. In 2019 gaat het maximale belastingpercentage waarover huizenbezitters hun hypotheekrente mogen aftrekken met 0,5 % omlaag naar 49 %.
De beperking geldt alleen voor aftrekposten die met de eigen woning te maken hebben, zoals hypotheekrente en hypotheekadvies, en voor huiseigenaren die deze koten aftrekken over hun inkomen boven de € 68.507,-. Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek sneller beperkt. De aftrek daalt dan met 3 % per jaar tot ongeveer 37 % in 2023.

Het eigenwoningforfaitpercentage daalt
Het eigenwoningforfaitpercentage daalt voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 naar verwachting van 0,7 % in 2018 naar 0,65 % in 2019. Na 2019 zal het percentage verder dalen in drie stappen van elk 0,05%-punt in de jaren 2020, 2021 en 2023.

Wet Hillen wordt geleidelijk afgeschaft
Met ingang van 2019 wordt de Wet Hillen in 30 jaar tijd afgebouwd met 3 1/3 % per jaar. Dit heeft als gevolg dat als u de hypotheek heeft afgelost, u toch inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait verschuldigd bent. Over 2019 mag u in de aangifte inkomstenbelasting nog maar rekening houden met 96 2/3 % van de Hillen-aftrek. De Hillen-aftrek is het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrente.

Het rendementspercentage op spaargeld daalt
Als u vermogen heeft, zoals een aandeel in de reserves van een VvE of een tweede woning, betaalt u daarover vermogensrendementsheffing. Heeft u meer vermogen dan de vrijstelling, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat een deel daarvan spaargeld is en een deel beleggingen. De Belastingdienst gaat daarbij uit van een vast rendement per deel.
Als gevolg van de steeds maar dalende spaarrentes, gaat het vastgestelde rendement op het spaardeel in 2019 naar verwachting verder omlaag: van 0,36 % naar 0,13 %. Dit is nog steeds hoog in vergelijking met de rente op spaarrekeningen die dicht bij de 0 % ligt.

Forfaitair rendement box 3 – 2019
De eerste € 30.360 aan vermogen is vrijgesteld. Het rendement over het vermogen daarboven wordt in 2019 met de volgende percentages vastgesteld. Over dat rendement betaalt u 30 % inkomstenbelasting.
Schijf  Vermogen                        Gecombineerd rendement 2019
1        € 30.361   – € 102.010      1,94 %
2        € 102.011 – € 1.020.096    4,45 %
3        Vanaf  € 1.020.096            5,60 %

Wilt u meer informatie? Of bent u geïnteresseerd in onze dynamische aanpak? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op!

Uiteraard kunt u ons ook bereiken op telefoonnummer: 0251-221950.