Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die u kunt krijgen bij het afsluiten van een hypotheek. Kopen met NHG biedt extra zekerheid. Bovendien ontvang je een rentekorting.

Voordelen NHG

Kopen met NHG kent een aantal voordelen:

  • Rentekorting: Geldverstrekkers hanteren een lagere rente voor leningen met NHG. De rente kan wel 0,8% lager zijn. Dit betekent dus een lagere maandlast.
  • Woonlastenfaciliteit: Wanneer je de hypotheekrente niet meer zelf kunt opbrengen, omdat je arbeidsongeschikt of werkloos raakt of door scheiding, dan kun je mogelijk een beroep doen op de woonlastenfaciliteit van NHG. Dit is een aanvullende lening waarmee je tijdelijk je woonlasten kunt blijven betalen.
  • Geen restschuld: Moet je jouw woning toch gedwongen verkopen? Dan betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning de restschuld aan de geldvertrekker. Heb je er alles aangedaan om de restantschuld te beperken, dan kan het Waarborgfonds jou de restantschuld kwijtschelden.

Om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG moet u onder de zogenaamde kostengrens blijven. De kostengrens is het bedrag van de koopsom van de woning inclusief bijkomende kosten. NHG hanteert een standaard percentage van 6% voor deze bijkomende kosten. Hierdoor mag uw nieuwe woning om in aanmerking te kunnen komen voor NHG nu maximaal € 405.000,- kosten.
Met energiebesparende voorzieningen is de grens € 429.300,-.