Energielabel aanvragen voor uw woning

Verplicht energielabel bij overdracht van de woning
U bent verplicht een definitief energielabel beschikbaar te stellen bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering van gebouwen aan de nieuwe woningeigenaar of huurder.

Elke woningeigenaar die nog niet in het bezit was van een energielabel van zijn woning(en), heeft een voorlopig energielabel ontvangen. Het voorlopige energielabel is een letter van A tot en met G, waarvan A de zuinigste en G de minst zuinige klasse voorstelt. De toewijzing is gebaseerd op openbare gegevens over de woning(en), zoals het bouwjaar en woningtype.

BELANGRIJK: voorlopig energielabel omzetten naar definitief energielabel!
U kunt uw voorlopige energielabel inzien op de website zoekuwenergielabel.nl. Het voorlopige label heeft echter geen formele status. Om uw woning te mogen verkopen of verhuren heeft u een definitief energielabel nodig. Het definitieve energielabel wordt vastgesteld als u online de woninggegevens heeft aangepast, bewijsstukken heeft aangeleverd en als een erkend deskundige de gegevens op afstand heeft gecontroleerd. Een bewijsstuk kan bestaan uit een foto of een factuur van bijvoorbeeld uw cv-ketel.

Definitief energielabel aanvragen:

  1. Inloggen met uw DigiD op energielabelvoorwoningen.nl.
  2. Woninggegevens aanpassen (max. 10 vragen over energetische maatregelen).
    Deze vragen kunt u overnemen van de vragenlijst die u met de makelaar heeft ingevuld.
  3. Bewijs uploaden (zoals verkoopbrochure, aankoopdocumenten, foto’s).
  4. Erkend deskundige kiezen die de aanvraag gaat controleren/ valideren.
  5. Aanvraag versturen.
    Houdt u er wel rekening mee dat het valideren van het label door een erkend deskundige enkele werkdagen in beslag zal nemen en mede afhankelijk is van de door u verstrekte informatie!
Energielabel

Indien u geen DigiD heeft kunt u er ook voor kiezen om een EPA-label op te laten stellen. Hiermee voldoet u ook aan uw verplichting bij de levering van uw woning. Er komt dan een adviseur bij u langs die de woning gaat inspecteren.

Controle
U riskeert een boete als u het energielabel niet op tijd aanlevert. Op 1 juli 2015 is de overheid daadwerkelijk begonnen met de controle en handhaving op de aanwezigheid van een geldig (definitief) energielabel. De handhaving varieert van een waarschuwing tot een boete indien er bij verkoop, nieuwe verhuur of oplevering van de woning geen definitief energielabel aanwezig is.

Voor de volledigheid merken wij op dat een notaris de levering van uw woning niet zal blokkeren indien u geen energielabel heeft.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met één van onze medewerkers.