Biedingsformulier

  Betreft bieding op de navolgende onroerende zaak:

  te   

  Algemene gegevens ondergetekend(en)

  Bieding:

  Hierna te noemen "bieder(s)" brengt/brengen bij deze op bovengenoemde onroerende zaak het volgende bod uit:
  Gegevens hypotheekadviseur:
  Naam: 
  Telefoon: 
  Onder voorbehoud verkrijgen financiering? *
  JaNee
  Bedrag:
  Nationale hypotheekgarantie? *
  JaNee
  Overige voorbehouden? *
  JaNee
  Zo ja welke voorbehouden?
  Bouwtechnische keuringDefinitieve echtscheidingVerkoop eigen woningOverig, namelijk:
   
  Lijst van roerende zaken akkoord? *
  JaNee
  Oplevering (datum: eigendomsoverdracht): *
  OverlegConform wens verkoperAnders, namelijk:
   
  Eventuele overige opmerkingen
  Bieder(s) verklaart/verklaren dit object op
   om
   uur
   
  heeft/te hebben bezichtigd en de bijbehorende verkoopinformatie heeft/hebben ontvangen en van de inhoud kennis heeft/hebben genomen.

  Overig

  Indien uw huidige woning (nog) verkocht moet worden: heeft u interesse in een gratis waardebepaling van uw woning? *
  Ja, neem contact met mij opNee

  Acceptatie

  Indien verkoper dit bod accepteert, is ondergetekende verplicht de woning te kopen conform de voorwaarden genoemd in de model koopovereenkomst, zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. In deze koopovereenkomst zal een boetebeding worden opgenomen van 10 % van de koopsom. Ondertekening van het koopcontract dient binnen 3 dagen na acceptatie van het bod plaats te vinden. De waarborgsom (of bankgarantie) bedraagt 10 % van de koopsom en dient te worden voldaan aan de notaris. Eventueel door koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van een hypotheek (eventueel met Nationale Hypotheek Garantie) of met het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring ) kunnen alleen worden opgenomen indien deze uitdrukkelijk op dit biedingsformulier zijn vermeld. Verder verklaart de ondergetekende akkoord te zijn met het feit dat de in de brochure genoemde clausules (zoals een ouderdomsclausule, eventuele aanwezigheid van asbestclausule, e.d.) in de koopovereenkomst worden opgenomen.

  Ondertekening

  U ontvangt (tijdens kantooruren) van ons per mail een bevestiging dat uw bieding is ontvangen. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, telefoonnummer 0251-221950.

   Ik ga akkoord met de privacyverklaring.